Gränsöverskridande satsningar inom produktion, material och IT

Här hittar du våra breda satsningar som spänner över alla tre områdena: produktion, material och informations- och kommunikationsteknik.

Finansiering inom produktion, material och IT

<p>Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering för långsiktiga innovationsinitiativ.</p>
<p>Challenge-driven innovation is an initiative that aims to solve social challenges that require broad cooperation to overcome. The solutions developed under the programme must make a clear contribution to one or more of the 17 Sustainable development goals laid out in the UN's 2030 Agenda for sustainable development.</p>
<p>Strategic Vehicle Research and Innovation (FFI) is a partnership programme run jointly by the Swedish state and Swedish automotive industry. The programme finances research, innovation and development related to the environment and safety.</p>
<p>I ett kompetenscentrum samarbetar universitet, högskolor, forskningsinstitut, företag och offentliga aktörer för att bedriva forskning i världsklass.</p>
<p>Riktar sig till företag som kan visa återkommande intäkter från en affärsverksamhet.&nbsp;</p>
<p><span><span lang="">Startups with ideas that challenge existing structures and systems for better business and a better future, can apply for early-stage funding</span><i><span lang="">.</span></i></span></p>

Andra satsningar inom industri och material

<p>Här kan du se våra satsningar inom informations- och kommunikationsteknik, och vad du kan söka finansiering för.</p>
<p>Här kan du se våra satsningar inom material som du kan söka finansiering inom samt vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>
<p>Här kan du se de områden du kan söka finansiering inom, och vilka projekt som tidigare fått finansiering.</p>

Last updated 26 February 2018

Page statistics