Upphandling som främjar innovativa lösningar

Den offentliga affären är en viktig marknad för företag och organisationer och en möjlighet att efterfråga innovativa lösningar. Följ resonemanget under tre seminarier om upphandling som Vinnova och Upphandlingsmyndigheten arrangerade under Innovationsveckan 2019.

Offentliga sektorns gör inköp på omkring 700 miljarder kronor per år i Sverige. Detta är en själttedel av vår bruttonationslprodukt (BNP). I inspelningarna nedan kan du ta del av tankar kring hur vi kan uppmuntra innovativa lösningar i linje med Agenda 2030 när vi genomför dessa upphandlingar.

Hur lyckas ni med er innovationsupphandling?

Medborgardriven innovation i upphandling

Kan man köpa sociala innovationer?

Cirkulär ekonomi - från ord till (upp)handling!

Därför görs offentlig upphandling

Kommuner, regioner och statliga myndigheter köper in varor och tjänster för 683 miljarder kronor om året. Det skapar en viktig marknad för många företag och organisationer. Den offentliga sektorn har därigenom en betydande möjlighet att använda sin köpkraft för att efterfråga innovativa lösningar från näringsliv och idéburensektor som kan bidra till att utveckla välfärden och nå målen i Agenda 2030.

Det finns flera olika sätt att genomföra en innovationsupphandling så om exempelvis genom innovationspartnerskap, konkurrenspräglad dialog, förhandlat förfarande:

Läs mer om offentlig upphandling på Upphandlingsmyndighetens webbplats.

Offentlig upphandling syftar till en god hushållning av offentliga skattemedel genom att tillvarata konkurrensen på marknaden. Centrala principer för den offentliga affären är öppenhet och likabehandling – beslut om leverantör ska ske på sakliga, affärsmässiga grunder.

Den offentliga affären (upphandling) bygger på att affärer ska göras genom konkurrensutsättning. Viktiga principer är bland annat att information om en upphandling ska vara öppen och tillgänglig för alla att ta del av samt att alla leverantörer ska behandlas lika.

Så förutom att ha klart för sig med vilket syfte man går in i innovationsprojektet är det klokt att se till att projektet tidigt får med sig upphandlingskompetens för att lägga grund för en framtida bra affär. Det kan till och med vara så att utveckling och innovation kan tas fram inom ramen för en upphandling – det finns flera möjligheter inom upphandlingslagstiftningen.

Genomförda evenemang om upphandling

Frågor?

Nina Widmark

Programme Manager

+46 8 473 30 52

Jenny Engström

Programme Manager

+46 8

Relaterat innehåll

<p>Despite high ambitions, Sweden is beginning to fall behind in the transition to a circular sustainable economy. To accelerate the development, Vinnova gathered some of the country's leading experts in the field to discuss how public procurement can be used to increase the demand for circular solutions.</p>

Last updated 12 December 2019

Page statistics