Innovation i myndigheter

Myndigheter behöver både agera innovativt och samtidigt uppmuntra andra till innovation och förnyelse. Hur kan en myndighet stärka den egna och andras innovationsförmåga?

Läs gärna rapporten om hur 112 myndigheter arbetar med innovation och ta del av materialet från konferensen där resultaten presenterades. 

Hur leder man innovationsarbete i en myndighet?

Hur leder och organiserar man för ett systematiskt innovationsarbete? Detta har 6 myndigheter arbetar med i nätverket Innovation i myndigheter.

Frågor?

Last updated 23 September 2019

Page statistics