Samhälleliga utmaningar

För att klara av de utmaningar vi står inför krävs det innovativa satsningar. Den här delen av Horisont 2020 fokuserar på de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.

Program inom Samhälleliga utmaningar

<p>Programmet vill lösa utmaningar inom hälsa, till exempel behandling av sjukdomar, den åldrande befolkningen eller&nbsp;ökad antibiotikaresistens.</p>
<p class="ingress">Programmet ska stödja övergången till ett pålitligt, hållbart och konkurrenskraftigt energisystem.</p> <p>&nbsp;</p>
<p>Programmet stöder lösningar för ett europeiskt transportsystem som är resurseffektivt, klimatsmart och miljövänligt.</p>
<p>Insatserna ska öka den europeiska konkurrenskraften, säkra tillgången på råmaterial och förbättra välbefinnandet, men samtidigt främja en grön ekonomi.</p>
<p>Programmet finansierar strategier för att hantera ökande ojämlikheter, stigande arbetslöshet, fattigdom och effekterna av den finansiella krisen.</p>
<p>Inom Säkra samhällen finansieras projekt som kan bidra till frihet och trygghet för medborgarna i EU med hjälp av ny kunskap eller innovativa metoder och tekniker.</p>

Alla områden inom Horisont 2020

<p>En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.</p>
<p>En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.</p>
<p>Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på&nbsp;de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics