Tillgång till riskfinansiering

Innovativa företag och organisationer har ofta svårt att få tillgång till finansiering för att testa och utveckla nya idéer. Tillgång till riskfinansiering ska fylla denna innovationsklyfta genom lån och garantier, samt genom att investera i innovativa småföretag.

Företag och andra typer av organisationer ska lättare få tillgång till lån, garantier och ägarkapital genom finansiella instrument, som Europeiska investeringsbanken (EIB) och Europeiska investeringsfonden (EIF) har fått i uppdrag av EU-kommissionen att driva. 

Så går finansieringen till

Det finns två sätt att få finansiering från EIB-gruppen. Det ena sättet är att få garantier eller bidrag till sin organisation för att låna ut eller investera i företag. Framför allt banker, låneinstitut, riskkapitalbolag och investerare söker denna typ av finansiering, som kan sökas från EIF.

Det andra sättet att få finansiering är via lån till stora projekt med hög risk. Dessa lån söker företagen direkt från EIB (jämför Risk-Sharing Finance Facility, RSFF, från sjunde ramprogrammet, FP7).

Läs mer och sök finansiering

Läs mer om området Tillgång till riskfinansiering på EU-kommissionens webbplats (på engelska)

Sök finansiering via EU-kommissionens webbplats Funding & tender opportunities (på engelska)

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Nationella referensgrupper

Inom varje område av Horisont 2020 finns en nationell referensgrupp. Referensgruppens uppgift är att bistå experten genom att samla in behov och synpunkter från det svenska forskarsamhället, näringslivet, offentlig sektor och andra relevanta aktörer. Referensgruppens medlemmar är ofta representanter för en viss sektor, eller någon annan bredare gruppering.

Har du några frågor om referensgruppen eller dess arbete är du välkommen att kontakta experten (för kontaktuppgifter se ovan).

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program inom Industriellt ledarskap

<p>Programmet stöder innovation och konkurrenskraft med hjälp av modern informationsteknik.</p>
<p>Programmet fokuserar på att forskning och innovation ska stärka EU:s industriella kapacitet och affärsmöjligheter, inte minst för innovativa små och medelstora företag.</p>
<p>Rymdprogrammet ska främja en konkurrenskraftig och innovativ rymdindustri och stödja rymdforskning.</p>
<p>Små och medelstora företag kan få stöd genom ett särskilt instrument som utformats speciellt för innovativa mindre företag.</p>

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics