Industriellt ledarskap

Industriellt ledarskap finansierar lovande och strategisk teknik, till exempel avancerad tillverkning och mikroelektronik. Här ryms stöd till små och medelstora företag, satsningar på mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion.

 

Alla områden inom Horisont 2020

<p>Inom spetskompeten finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarr&ouml;rlighet och infrastruktur.</p>
<p>Inom industriellt ledarskap finansieras lovande och strategisk teknik, till exempel satsningar p&aring; mikro- och nanoelektronik, nanoteknologi, avancerade material, bioteknik och produktion</p>
<p>Inom samh&auml;lleiliga utmaningar finansieras l&ouml;sningar p&aring;&nbsp;stora samh&auml;llsutmaningar som vi st&aring;r inf&ouml;r, exempelvis inom h&auml;lsa, klimat, och transporter</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Last updated 15 April 2020

Page manager: Ida Berglund

Page statistics