Finansiering för små och medelstora företag

Små och medelstora företag kan få hjälp från Eusme och nätverket Enterprise Europe.

Eusme har ett supportkontor som kan hjälpa små och medelstora företag att söka pengar från Horisont 2020.

De kan bland annat hjälpa er med att:

  • diskutera företagets behov och formulera ett projekt
  • identifiera möjliga ingångar och diskutera preliminära idéer
  • ge tips för hur du hittar samarbetspartner
  • gå igenom villkoren för erbjudandet och hur ansökningen går till
  • läsa igenom ansökan och ge återkoppling
  • ge tips och råd under projektets gång, till exempel om hur ni rapporterar.

Läs mer om supportkontoret på Eusmes webbplats.

Du kan också mejla deras helpdesk om du har korta, specifika frågor: 

helpdesk@eusme.se

Om ni inte tillhör kategorin små och medelstora företag, finns det andra plattformar för att få stöd inför en ansökan, hjälp att hitta samarbetspartners eller råd om hur ni går vidare med ert projekt.

Nätverk för entreprenörer

Nätverket Enterprise Europe (EEN) kan hjälpa till med råd och information om vilka EU-program som vänder sig till företag och entreprenörer. De erbjuder också hjälp och service vid olika samarbeten, och kan även förmedla internationella affärskontakter.

Läs mer om nätverket på EEN:s webbplats.

Last updated 27 December 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics