Gemensamma forskningscentrumet (JRC)

Det gemensamma forskningscentrumet, Joint Research Centre (JRC), är EU-kommissionens egen tjänst som ger oberoende, evidensbaserat vetenskapligt och tekniskt stöd för EU-åtgärder.

Aktiviteterna inom JRC finansieras genom Horisont 2020, och många av dess åtgärder är inriktade på de sju samhälleliga utmaningarna. Genom Europeiska atomenergigemenskapens forsknings- och utbildningsprogram stöder JRC också EU:s ansträngningar för att stärka kärnsäkerheten, invånarnas säkerhet och strålskyddet.

Läs mer om det gemensamma forskningscentrumet på JRC:s egen webbplats (på engelska).

Frågor?

Horisont 2020 har nationella kontaktpersoner för varje område av programmet. Kontaktpersonerna kan hjälpa och guida dig som vill söka finansiering inom Horisont 2020. Varje program har även en biträdande kontaktperson som kan svara på frågor, och en expert som hjälper till att utforma programmet.

Påverka Horisont 2020

Till varje program inom Horisont 2020 finns en programkommitté med representanter från medlemsländerna. I varje programkommitté ingår en ledamot från Regeringskansliet och experter från de ansvariga myndigheterna i Sverige. Kommittén har till uppgift att följa programmet och utforma framtida utlysningar.

Så kan du påverka

Genom programkommittén, experten som är knuten till programmet och de nationella kontaktpersonerna kan du vara med och påverka inriktningen och utformningen på de olika programmen inom Horisont 2020.

Kontakta den kontaktperson som ansvarar för programmet för att få veta mer.

Svenska påverkansplattformar

Nationella påverkansplattformar ska ge svenska aktörer bättre förutsättningar för att delta i Horisont 2020, genom att påverka kommande utlysningar inom programmet. Plattformarna ska hjälpa aktörerna att föra fram en svensk synpunkt som är övertygande och relevant för EU, och lyfta de svenska styrkeområdena på ett tydligt sätt.

Plattformarna finansieras genom olika utlysningar från myndigheter i Sverige: Vinnova, Energimyndigheten, Forte, Formas, Rymdstyrelsen och Vetenskapsrådet.

Andra program utanför huvudinriktningarna inom Horisont 2020

<p>Programmet ska involvera samhället i forsknings- och innovationsprocessen, skapa mötesplatser och ett effektivt samarbete mellan akademi, näringsliv och samhälle.</p>
<p>Europeiska institutet för innovation och teknik (EIT) vill skapa nya metoder för innovation, skapa hållbar tillväxt och konkurrenskraft och främja företagande.</p>
<p>Inom programmet finansieras projekt som visar hur fission kan bli en livskraftig energikälla för storskalig kommersialisering inom en rimlig tidsram.</p>

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics