Program utanför huvudinriktningarna

Inom Horisont 2020 ryms olika satsningar på stärkt kompetensöverföring mellan EU:s medlemsländer, samarbeten mellan akademi och näringsliv, och att involvera det omgivande samhället i forsknings- och innovationsprocessen.

 

Alla områden inom Horisont 2020

<p>En av programmets huvudinriktningar är Spetskompetens. Här finansieras banbrytande forskning, initiativ till forskarrörlighet och infrastruktur.</p>
<p>En av huvudinriktningarna är industriellt ledarskap. Målet är att Europa ska vara världsledande inom innovativa industrier.</p>
<p>Den här huvudinriktningen fokuserar på att hitta lösningar på&nbsp;de stora samhälleliga utmaningar som EU och resten av världen står inför.</p>
<p>Horisont 2020 är stort och finansierar även fem program som inte ryms inom huvudinriktningarna.</p>

Last updated 21 November 2019

Page manager: Ida Berglund

Page statistics