Flerspråkigt läromedel gör skolan begriplig för alla

Att få undervisning i samma språk som du talar hemma är ingen självklarhet, men forskning visar att det ger bättre resultat. Språkprojektet är ett samarbete mellan 31 svenska kommuner, Studi.se, Stockholms Universitet och IBM, och ger elever möjlighet att parallellt med svensk språkundervisning arbeta med ämnesstudier på sitt eget språk. Läromedlet finns för närvarande på sju olika språk och täcker tio av skolans ämnen.

Projektets webbplats
Kontaktperson: Carl Hamilton

Läs mer om projektet!
Vinnovas tidning Innovation har en artikel om projektet Skola för alla.

Syfte och mål

Projektet utvecklar ett digitalt flerspråkigt läromedel, i enlighet med den svenska läroplanen, som varje nyanländ elev kan börja arbeta med från och med första dagen i Sverige. Eleven kan laborera med tal och text på såväl modersmål som på svenska och engelska. Modersmålen är arabiska, somaliska, tigrinska och dari. Parallellt testas och utformas passande metoder för införande och användning. Målet med projektet är att dels öka andelen elever med utländsk bakgrund som uppnår gymnasiebehörighet, dels bidra till att eleverna och deras föräldrar integreras snabbare och bättre i det svenska samhället.

 

Förväntade effekter och resultat

 

  • Ett nytt lättanvänt mobilvänligt digitalt verktyg som kan stödja samarbetet mellan ämneslärare, studiehandledare, elever och föräldrar
  • Flerspråkiga versioner av studiematerial som täcker merparten av det centrala innehållet i LGR11 inom de tio viktigaste ämnena
  • Väletablerat arbete i skolor i alla deltagande kommuner, där flera olika sätt att tillämpa det nya verktyget har testats och validerats eller avfärdats

Genom att elever med utländsk bakgrund når högre studieresultat ökar andelen elever som läser vidare och kan bidra på arbetsmarknaden.

 

Planerat upplägg och genomförande

 

Projektet drivs under en period av två och ett halvt år. Eftersom den viktigaste projektparten är skolorna, följer projektet deras tidsuppdelning i terminer, där varje termin är en iteration med chans att lära och förbättra. I varje iteration översätts pedagogiskt material, funktioner utvecklas och testas, skolor använder och utvärderar materialet och funktionaliteten, och forskning bedrivs. Efter varje iteration sker halvårsvis en utvärdering som ger input till kommande iteration.

Last updated 8 November 2017

Page statistics