Dela vetenskapligt material säkert

Företaget Loredge har tagit fram en prototyp för en digital plattform där information kan delas - utan att upphovsrättsskyddat material sprids.

Över 60 miljoner artiklar laddas ner årligen bara på svenska universitet och högskolor. Med Loredges hjälp kan användarna samverka med varandra, utan att dela upphovsrättsskyddat material. Loredges framgång bygger på att koppla ihop två användares pdf:er, vilket bara inom utbildningsvärlden öppnar upp för ett nätverk bestående av 250 miljoner studenter och forskare världen över.

Plattformen blir en plats där du kan spara dina dokument, strukturera gemensamma texter och interagera med andra som läser samma saker. Med hjälp av plattformen kan flera personer sammanställa litteratur och utveckla insikter tillsammans.

Projektets webbplats  
Kontakt: Anna Abelin

Möt Anna Abelin, VD på Loredge

Anna Abelin är eldsjälen bakom Loredge. När hon doktorerade på prestigrfyllda Caltech saknade hon ett bra sätt att strukturera och interagera kring texter. Då föddes idén till Loredge.

“I dagsläget är läsning en individuell handling, när du läser gör du det själv. Vi vill göra läsningen interaktiv så att du kan ta hjälp av andra och lyssna på de personer som du vill lyssna på”, säger Anna Abelin.

Läs intervjun med Anna Abelin på breakit.se

Projektets mål

Projektidén är att ta fram en plattform som gör det möjligt att dela vetenskaplig information med andra utan att upphovsrättsskyddat material sprids. Det innovativa ligger i att anteckningar kan delas med andra, utan att lagen gällande spridning av upphovsrättsskyddat material (till exempel pdf:er) bryts. Målet med projektet är att dels utforma en prototyp för en av samarbetsmodulerna i plattformen, dels att validera kundnyttan tillsammans med samarbetspartners.

Förväntade resultat

Proptotypen för modulen kommer att göras i pdf:er. Den kommer att ha genomgått testning och utvärdering i kundmiljöer för att verifiera kundnyttan. En fungerande och validerad prototyp kommer att ha stor effekt för det fortsatta arbetet med marknadsintroduktion och att kunna söka vidare investeringar.

Upplägg och genomförande

Projektet innefattar 3 delar:

  • designa och ta fram en prototyp
  • implementera prototypen
  • testa prototypen mot användare.

Projektet leds av Loredges VD Anna Abelin och delar av arbetsprocessen genomförs tillsammans med konsulter, partners och studenter från VRG and KTH.

Last updated 8 November 2017

Page statistics