Transparenta transporter

Genom sitt arbete i ett brett sammansatt konsortium har projektet demonstrerat hur digital transparens kan stimulera hållbarhet för transportverksamhet.

Projektet har tagit fram ett tekniskt koncept som bygger på underliggande blockchain-teknik för att säkerställa transparens över flera aktörsled i transportsystemet. Detta bidrar till ett integrerat och transparent ramverk för socialt, ekonomiskt och miljömässigt hållbara transporter.

Projektet har genomförts av RISE Viktoria tillsammans med Bilspeditions transportörförening, Coop Logistik, Cybercom Group, France sped, HVF Transport, Intereast Transport, Lunds Universitet, Scania CV, Svenska Naturskyddsföreningen, Svenska Transportarbetareförbundet och Volvo Technology.

Kontakt

Mer information finns hos Magnus Andersson.

Last updated 10 October 2018

Page statistics