Standardprotokoll för säker uppkopplad industri

Rapporter om attacker mot uppkopplade apparater framkommer regelbundet i nyheterna och orsakar inte bara ekonomiska förluster utan riskerar även att sänka företagens anseende. Med utbildningsinsatser har projektet bidragit till svenska industriers kunskap om hur man säkert kan ansluta sina produkter till internet med standardiserade protokoll och lösningar.

Målet har varit att få svensk industri att på ett säkert sätt koppla upp sina produkter mot internet med hjälp av standardprotokoll. Samtidigt som de måste undvika att bli fastlåsta mot speciallösningar och med bristande interoperabilitet.

Projektet har genomförts av RISE SICS Kista tillsammans med Evothings Labs och RISE Interactive Institute.

Kontakt

För mer information kontakta Thiemo Voigt på thiemo.voigt@ri.se

Last updated 12 February 2020

Page statistics