Kunskapspridning om deep learning och artificiell intelligens

Projektet ska sprida kunskap om deep learning, artificiell intelligens och analys av stora datamängder. Det är tekniker som kan hjälpa svensk processindustri att nå nästa nivå av effektivisering genom att förbättra beslutsstöd och bana väg för automatisering av avancerade processer.

Deltagarna i projektet ska ta fram webbaserade lärmoduler som introducerar de aktuella teknikerna till en bredare målgrupp. Lärmodulerna kommer att göras tillgängliga via publika kanaler och vara öppna och avgiftsfria. Ett mål med lärmodulerna är att de ska bidra till förbättrad beställarkompetens när det gäller att köpa tjänster rörande deep learning och artificiell intelligens.

Projektet genomförs av RISE SICS Västerås tillsammans med BillerudKorsnäs, Mälardalens Högskola, Peltarion, Pulpeye och FindIT (Sandviken kommun).

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Malin Rosqvist på malin.rosqvist@ri.se

Last updated 10 October 2018

Page statistics