Flexibel automation och samverkan mellan robotar och operatörer

Sverige har varit ett föregångsland när det gäller att automatisera och effektivisera produktionsprocessen vid stora volymer. För små- och medelstora företag som ofta utför småserietillverkning ser bilden annorlunda ut, med mestadels manuellt arbete och låg automationsgrad. Det har tidigare varit svårt att automatisera småserietillverkning, men ny svensk teknik gör nu detta möjligt.

Syftet med projektet har varit att visa hur flexibel automation kan ge möjligheter att skapa en lönsam, konkurrenskraftig och hållbar småserieproduktion samt flexibel högvolymproduktion. Företag, forskare, fackliga parter och branschorganisationer har tillsammans utrett effekterna av att införa flexibel automation med olika nivå av samverkan mellan robotar och operatörer.

SWEDPROD-projektet har med hjälp av olika analyser visat hur flexibel automation kan öka produktiviteten. Projektet har även tagit fram en guide som ska underlätta beslut för automation vid kortserieproduktion, speciellt anpassad för små och medelstora företag. Guiden inkluderar moduler som tar hänsyn till hur arbetsmiljö, produktionsergonomi och ekonomi påverkas av automationen. Projektet har också bidragit till de automationsnätverk som har bildats i landet.

Projektet har genomförts av RISE IVF tillsammans med Anebyhus, BK-produkter, Chalmers tekniska högskola, Ellagro Group, IF Metall, Li Service, OpiFlex Automation, SICK, The Absolut Company, Träaktiebolaget KG-list, Träcentrum Nässjö och WM Press.

Kontakt

Mer information finns hos projektledaren Boel Wadman.

Last updated 20 February 2019

Page statistics