Digitalisering i den industriella värdekedjan

Projektet ska sprida kunskap om tekniker, metoder, och koncept som är centrala för digitaliseringen av industriella värdekedjor. Fokus ligger på artificiell intelligens, cyber-physical systems och nya affärsmodeller.

Workshops ska hållas med företag inom verkstadsindustrin, där man ska föra en dialog kring applicering av digitala lösningar och även informera om den akademiska utvecklingen inom området. Resultaten från dessa workshops kommer att sammanställas i ett material som ska användas av ProcessIT Innovation i deras arbete med att stärka svenska industri.

Projektet genomförs av Umeå Universitet tillsammans med Teknikföretagen och Komatsu.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Tobias Tovedal på tobias.tovedal@umu.se

Last updated 10 October 2018

Page statistics