Digitalisering av metallkomponenter

Projektet har som syfte att sprida kunskap om hur digitaliserade metallkomponenter kan utvecklas och användas. Det tar sin utgångspunkt i den teknikutveckling som möjliggjort att metallkomponenter kunnat digitaliseras såsom inbäddade sensorer, spårbar identitet och digitala tvillingar.

Projektet ska hålla seminarier och innovationsjam. Dessa kommer att fokusera på aspekter som rör teknik och produktion men också på affärer och innovation, miljö och hållbarhet samt kompetensutveckling. Aktiviteterna ska inspirera till utveckling av liknande innovationsekosystem för andra materialgrupper.

Målgruppen är framförallt aktörer som producerar metallkomponenter eller som utvecklar och tillverkar produkter som bygger på sådana komponenter. Dessa finns i fordonsbranschen och hos underleverantörer för denna. Projektet riktar sig särskilt mot chefer för forskning och utveckling, marknad, produktion och IT men även andra med ansvar för utveckling inom artificiell intelligens, mekatronik, eftermarknad och produktstandarder.

Projektet genomförs av Swerea Swecast tillsammans med Husqvarna, Mälardalen Industrial Technology Center, RISE Acreo, RISE Viktoria och SKF.

Frågor?

För mer information kontakta projektledaren Raul Carlsson raul.carlsson@swerea.se

Last updated 12 October 2018

Page statistics