Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Så ska dataverkstäder snabba på Sveriges digitalisering

Published: 8 November 2021

Anders Frick

Datadrivna labb har funnits i flera år och en del av dem har finansierats av Vinnova, i syfte att öka den nationella kapaciteten att använda data i innovationer. Nu kommer nästa satsning som kompletterar labben: Dataverkstäder.

Dataverkstäder är, enkelt förklarat, plattformar som hjälper datalabb eller enskilda dataanvändare med stöd i olika former. Det kan exempelvis handla om att vara stödfunktion för datadelning, hjälpa till med licenser, juridiska frågor eller någonting helt annat. Resultatet av verkstadens arbete kan, bland annat, vara API:er, språkverktyg eller molntjänster som datalabb eller dataanvändare kan använda.

I den senaste utlysningen beviljades följande verkstäder pengar från Vinnova:

 • Databeredskapsverkstad (Koordinator: Lindholmen Science Park AB, AI Sweden)
 • Basplattform för databearbetning och analys (Koordinator: Statistiska centralbyrån, Statistiska centralbyrån SCB)
 • Agrifood Data Workshop - Dataverkstad för jordbruk och livsmedel (Koordinator: RISE Research Institutes of Sweden)
 • Datarätt Innovation (Koordinator: Lindholmen Science Park AB, AI Sweden)
 • Dataverkstad för regionala och kommunala öppna data (Koordinator: Västra Götalandsregionen)

Samtidigt fick även följande datalabb pengar:

 • Ocean Data Factory Sweden (Koordinator: Göteborgs universitet Inst f marina vetenskaper)
 • Nationellt Prehospitalt Datalabb (Koordinator: Högskolan i Borås, PreHospen Centrum för Prehospital Forskning)
 • Nationellt rymddatalabb 2.0 (Koordinator: Lindholmen Science Park AB)
 • Nationellt kodatalabb för hållbarhet och innovation inom livsmedelskedjan (Koordinator: Växa Sverige ek för)
 • Nationellt skogsdatalabb - AI, klimat och skogsskador (Koordinator: Skogsstyrelsen)
 • Nationellt Logistikdatalabb (Koordinator: Lindholmen Science Park AB)

Se detaljer för alla projekt längst ner på utlysningssidan för dataverkständer respektive datalabb.

Under den kommande tiden kommer en person att följa vad som sker i verkstäderna och labben, och presentera resultatet på den här mikrobloggen. Följepersonen i fråga heter Anders Frick och har även tidigare följt utvecklingen av några datalabb. Den som är nyfiken på hur det gick kan med fördel ta del av inläggen på Vinnovas bloggportal, där även e-boken ”Datalabb – för ett smartare Sverige” finns att ladda ner.

Syftet med följebevakningen är att skapa en synlighet och ett lärande som kommer till nytta redan under projekttiden, och som i förlängningen snabbar på Sveriges digitalisering.

Om du har frågor, tips eller funderingar så får du gärna ta direktkontakt med följepersonen Anders Frick, via e-post till andersfrick@gmail.com eller med Vinnovas kontaktperson Erik Borälv, erik.boralv@vinnova.se

Nu kör vi!

Text: Anders Frick

Leave a comment

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as commenting on blog posts. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change privacy settings

 

Latest blog posts

Databeredskapsverkstaden som gör labben redo

8 November 2021

Anders Frick

Fel fokus och legala frågor sätter ofta käppar i hjulen för dataprojekt. Det ska en rad tunga aktörer ändra på genom Databeredskapsverkstaden, som projektleds av AI Sweden.

Fel fokus och legala frågor sätter ofta käppar i hjulen för dataprojekt. Det ska en rad tunga aktörer ändra på genom Databeredskapsverkstaden, som projektleds av AI Sweden.

Så ska Nationellt Prehospitalt Datalabb skapa bättre ambulanssjukvård

8 November 2021

Anders Frick

Varje år genomför ambulanser i Sverige en miljon utryckningar och andra uppdrag. Under många år registrerades inte data om patienter eller uppdrag på något samlat sätt, men nyligen startade ett...

Varje år genomför ambulanser i Sverige en miljon utryckningar och andra uppdrag. Under många år registrerades inte data om patienter eller uppdrag på något samlat sätt, men nyligen startade ett...

E-bok om datadrivna labb

8 November 2021

Anders Frick

Här på bloggen har vi under en tid följt några av de datadrivna labb som Vinnova satsade på för ett par år sedan. Nu har dessa blogginlägg utvecklats och fått tillägg i form av lärdomar och...

Här på bloggen har vi under en tid följt några av de datadrivna labb som Vinnova satsade på för ett par år sedan. Nu har dessa blogginlägg utvecklats och fått tillägg i form av lärdomar och...

Last updated 8 November 2021

Page statistics