Sök finansiering för ert projekt

Vi vänder oss till aktörer som med digital teknik vill utveckla nya lösningar som kan öka människors funktionsförmåga och undanröja hinder för delaktighet.

I satsningen uppmuntrar Vinnova delning av kunskap, verktyg och idéer, och att aktörer öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

Inom ramen för satsningen, öppnar i november utlysningen ”Digitala hjälpmedel” som för närvarande har två teman: Idrott och fritid samt Arbetsliv och skola. Bidrag kan sökas för projekt som engagerar behovsägare att vara delaktiga i utvecklingen av digitala hjälpmedel inom ramen för ovanstående två teman.

Last updated 4 October 2018

Page statistics