Finansiering av projekt inom digitala hjälpmedel

Har ni ett projekt som handlar om att öka funktionsförågan och som kan bidra till hållbar tillväxt och samhällsnytta? Då kan ni söka finansiering i vårt erbjudande inom digitala hjälpmedel.

Satningen ska uppmuntra till delning a kunskap, verktyg och idéer. Vi vill att aktörer öppnar sina produkter för externa modifieringar eller på annat sätt skapar möjlighet för innovationer även i nästa led.

Erbjudandet öppnar i november och har för närvarande två teman: Idrott och fritid och Arbetsliv och skola.

Bidrag kan sökas för projekt som engagerar behovsägare att vara delaktiga i utvecklingen av digitala hjälpmedel inom ramen för ovanstående två teman.

Projekt som Vinnova kan finansiera

Exempel på lösningar som skulle kunna tas fram inom ramen för utlysningen är:

  • Uppkopplade mobila hjälpmedel
  • Kognitiva stöd
  • Rösterinteraktion för specifika situationer
  • Minneshjälpmedel,
  • Digital anpassning av befintliga hjälpmedel
  • Öppna delade resurser som ritningar och 3D-modeller
  • Stöd för att bygga bättre egna modifierbara hjälpmedel

En prototyp ska tas fram inom ramen för projekttide.

Erbjudande att söka bidrag för projekt inom Digitala hjälmedel öppnar i november 2018

Last updated 4 October 2018

Page statistics