Behoven ökar när vi lever längre

Vårt behov av stöd varierar med sysselsättning, hur vi bor och i vilken fas i livet vi är.

Det är inte svårt att tänka sig situationer där alla kan behöva stöd. Bara det faktum att vi behöver arbeta längre upp i åldrarna leder sannolikt till ett ökat behov av stöd.

Hjälpmedel ger ökad självständighet, större möjlighet till aktiv fritid och bättre förutsättningar i arbetsliv och skola. Allt detta bidrar till bättre hälsa.

Last updated 4 October 2018

Page statistics