Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

GigaHertz Centrum

Centrumet har en vision om ny trådlös hårdvara som radikalt ökar dagens datatakt, känslighet och energieffektivitet inom affärsområden kritiska för svensk långsiktig konkurrenskraft.

Tre stora utmaningar för nästa generation trådlös hårdvara har identifierats: integrerbarhet och skalbarhet, energieffektivitet samt selektivitet och känslighet. Det övergripande uppdraget är att snabbare föra vetenskapliga projektresultat till industriell exploatering via partnerskap i centret.

GigaHertz Centrum sammanför ett flertal forskningsgrupper och företag i ett fullt ekosystem för framtida trådlös hårdvara efterfrågad av svensk telekom-, försvars- och rymdindustri.

GigaHertz Centrum var tidigare ett Vinnova Vinn Excellence centrum år 2007–2016.

Finansiering: 35 miljoner mellan 2017-2021

 

Kontakt

Projektledare: Jan Grahn, Chalmers, jan.grahn@chalmers.se

Handläggare Vinnova: Adela Saavedra Granholm, adela.saavedragranholm@vinnova.se

Webbplats: GigaHertz Centrum

Last updated 28 February 2020

Page statistics