Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Centre for Advanced BioProduction, AdBIOPRO

Kompetenscentrumet siktar på att bli ett internationellt ledande centrum för forskning kring teknologi för bioproduktion. Det ska bland annat möjliggöra att biologiska läkemedel kan produceras i stor skala. 

Centrumet utgör en viktig resurs såväl för den svenska biomedicinska industrin som för akademiska institutioner.  Med akademiska parter som är världsledande inom en rad områden i fälten bioprocessteknik för däggdjursceller, omics karaktärisering, proteinrening, genterapi samt datadriven modellering och reglering fokuserar centrat på det nära förestående skiftet från batchframställning till kontinuerlig tillverkning, och på tillverkning av nya biomedicinska produkter.

Finansiering: 28,5 miljoner mellan 2017-2022 

Kontakt

Centrumledare: Veronique Chotteau, veronique.chotteau@biotech.kth.se

Handläggare Vinnova: Mats Jarekrans, mats.jarekrans@vinnova.se

 

Last updated 6 May 2017

Page statistics