Goda exempel

Projekt inom cirkulär och biobaserad ekonomi har finansierats inom många av Vinnovas satsningar. Vi har samlat några av de genomförda projekten för att ge inspiration och för att illustrera bredden i vår finansiering.

Cirkularitet och resurseffektivitet

Projekt som syftar till att produkter av plast och textil designas för en effektiv återanvändning och återvinning.

Nya material

Projekt som syftar till att innovera material och de sätt råvaror används för att tillverka material. 

Uppskalning och kommersialisering

Projekt som fokuserar på att hitta lösningar för uppskalning och kommersialisering av cirkulära och biobaserade lösningar.

Träbyggnad

Projekt som syftar till att öka det industriella träbyggandet. 

Biodrivmedel

Projekt som syftar till att få Sverige fossilfritt genom ökad produktion av biodrivmedel från inhemsk bioråvara. 

Innovativa bioråvaror

Projekt som syftar till att säkra bioråvaran i omställningen till en biobaserad ekonomi och i ett förändrat klimat. 

Frågor?

Har du frågor om Vinnovas satsning på cirkulär och biobaserad ekonomi? Kontakta gärna oss. 

Last updated 3 August 2018

Page statistics