Hannovermässan 2019 - Sweden Co-Lab

Hannover Messe, Halle, Hermesallee, Hannover Sun 31 Mar at 09:00 - Fri 5 Apr 2019 at 16:00

Sverige är partnerland till HANNOVER MESSE 2019. Det innebär en unik möjlighet att positionera Sverige och svenska aktörer som ledande inom smart industri.

Temat för det svenska partnerskapet är Sweden Co-Lab. Under detta tema kommer Team Sweden att visa upp Sverige som ett växthus för samskapande (Co) och innovation (Lab). Tillsammans positioneras Sverige som en "hotspot" för innovation, forskning, testbäddar och trender som skapar lösningar för framtiden. Något som engagerar små, mellan och stora företag och start-ups så väl som statliga, privata och offentliga aktörer.

Eventet riktar sig till svenska aktörer inom näringsliv, akademi och det offentliga. Tematiskt fokus är Smart industri i internationell kontext med fokus på både export-och investeringsfrämjande .

Vinnova kommer vara representerat genom ett antal olika aktörsgrupper, projekt och aktiviteter i den nationella Sverigepaviljongen samt även i de tematiska satellitpaviljongerna på Hannovermässan.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Kontakta Bianca Dochtorowicz för att erhålla ytterligare information om Vinnovas deltagande på Hannovermässan 2019.

Bianca Dochtorowicz

Programme manager

+46 8 473 30 94