Grundkurs i finansiella frågor inom Horisont 2020

Lokal Nobel, Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56 Tue 19 Feb 2019 at 13:00-16:00

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova den 19 februari ett kortare kurstillfälle om regelverket inom Horisont 2020.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar även på EU-kommissionens ansökningsportal och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken och Jessica Umegård, Nationella kontaktpersoner (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Kursen hålls på svenska.

Skicka gärna dina frågor i förväg. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge. Mejla dina frågor till: gwendolyn.schaeken@vinnova.se

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Jessica Umegård

National Contact Point

+46 8 473 31 19

Gwendolyn Schaeken

National Contact Point

+46 8 473 30 16