Offentliga rummet 2019

Aros Congress Center, Munkgatan 7, Västerås Mon 10 Jun at 11:30 - Wed 12 Jun at 14:00
Register by 27 May

Välkommen till Offentliga rummet i Västerås, mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd.

Offentliga rummet 2019

Offentliga Rummet ger dig möjlighet att utbyta erfarenheter och inspireras av hur digitalisering kan bidra till en modern, samverkande och innovativ offentlig verksamhet som skapar största möjliga nytta.

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova, inleder konferensen tillsammans med representanter från DIGG och SKL.

Vinnova deltar med följande seminarium

 • 11 juni kl 10:45 - 11.30
  Smart policyutveckling - nästa destination staden?

  Inom ramen för ett regeringsuppdrag har Vinnova under två år arbetat med innovativ policyutveckling med syfte att hjälpa andra myndigheter att genom experimentella metoder utveckla regelverk som underlättar istället för att hindra innovation. Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen och sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter, regioner och kommuner. Internationellt så återfinns många av policylabben i kontexten av en stad. Hur skulle svenska städer kunna arbeta mer innovativt med sin policyutveckling?
 • Läs mer om seminariet

 • 11 juni kl 11.45 - 12.30
  Innovationskapacitet för att leda och organisera hållbar samhällsutveckling.


  Projektet Nationell samverkan mellan innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer har sedan november 2016 arbetat med kunskapsutbyte och lärande mellan de sex städerna Borås, Göteborg, Kiruna, Lund, Malmö och Stockholm som ingår i Vinnovasatsningen “Utveckling av innovationsplattformar för hållbara attraktiva städer”. Alla städer har, på lite olika sätt, tagit sig an utmaningen att bygga innovationskapacitet och hitta vägar runt hinder för innovation för hållbar stadsutveckling. Tillsammans har städerna utvecklat unik kunskap om lokala samhällsutmaningars komplexitet och på vilket sätt innovationsarbete kan främja en hållbar utveckling. 
 • Läs mer om seminariet

 • 11 juni 15.15 - 16.00
  Vinnovas innovationsledningsstöd för att stärka innovationsförmågan i offentlig sektor

  Hur förväntas innovationsprojekt i offentlig sektor klara oförutsedda och komplexa innovationsledningsutmaningar? Vinnova har startat ett flertal piloter för att testa ett behovsdrivet innovationsledningsstöd i olika typer av innovationsprojekt. Inom programmet Idéslussar i kommuner finansierar Vinnova ett skräddarsytt erbjudande som levereras av Governo, RISE och Wexxa. Målet är stärka den strategiska och operativa förmågan att leda och organisera för innovation på alla nivåer (från styrelse till medarbetare) i kommuner. Ta del av konkreta lärdomar och metoder.
 • Läs mer om seminariet

 • 12 juni 09.45 - 12.00
  Framtidens offentliga sektor – hur utveckla bästa stöd för transformation?


  Ekonomisk press, demografiska utmaningar, nya förväntningar från medborgare, nya och ständigt förändrade affärsmodeller och digital teknik. Den offentliga sektorn i Sverige och utomlands står inför förändringar som på sikt kommer att kräva mer än stegvisa förbättringar. Vilka grundläggande skiften behöver den offentliga sektorn göra i framtiden när det kommer till relationer med medborgare, synen på kompetens, systemperspektiv, styrning och hantering av ny teknik? Och hur hjälps vi åt för att underlätta för sådana skiften? Vinnova har under flera år stöttat innovationskraften i offentlig sektor. Men gör vi rätt saker och med tillräckligt resultat? Under året driver Vinnova en strategiprocess för att bli skarpare i vårt stöd till innovation och transformation i offentlig sektor och nu vi behöver din hjälp. Välkommen till en workshop med fokus på att samskapa. 
 • Läs mer om workshopen

Under konferensen delas priset Guldlänken ut. En utmärkelse (där Vinnova sitter med i juryn) för att inspirera till förändringsarbete och mod samt öka spridningen till fler aktörer. Du kan nominera organisationer, projekt eller initiativ som bidrar till en smartare välfärd genom nedanstående länk.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you do not want to participate in photos or videos, please notify us when you arrive.

Frågor?

Marianne Löfgren

Communications officer

+46 8 473 32 29

marianne.lofgren@vinnova.se