Vill du samarbeta med ett av de mest innovativa länderna i världen?

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Tue 18 Jun 2019 at 13:30-16:00

Välkommen till ett informationsmöte om samarbete med Sydkorea.

Följ webbsändningen av mötet

Vi kommer att informera om en kommande delegationsresa och matchmaking-event i Seoul i oktober i år och om aktuella utlysningar inom EUREKA Eurostars och EUREKA klusterprogram. Huvudsyftet med resan är att ge svenska aktörer en möjlighet att träffa potentiella koreanska projektparter.

Projekten måste vara företagsledda men det finns också möjligheter för andra organisationer att delta, till exempel universitet, forskningsinstitut och offentlig sektor.

Utlysningens fokus är på samarbeten inom IKT och digitalisering, Internet of Things (IoT) och Smart Cities and Mobility. Vår partner för EUREKA-samarbete i Sydkorea är Korea Institute for Advancement of Technology (KIAT). 

Svenska små- och medelstora företag som deltar i delegationsresan kan söka resebidrag från Vinnova.

Informationsdelen av mötet kommer att webbsändas på denna sida.

Vänligen observera att det är begränsat antal platser på mötet. Om mötet blir fullbokat så upprättas en väntelista.

Agenda

  • Välkomna
  • Forskning, innovation och affärsmöjligheter i Sydkorea
  • Information om EUREKA Eurostars och klusterprogram
  • Delegationsresa och matchmaking event i Seoul
  • Frågor/Mingel

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Ciro Vasquez

Administrator of international activities

+46 8 473 31 30

Last updated 27 May 2019

Page statistics