Smart policyutveckling bidrar till nya lösningar

Virtuella Fri 29 Mar 2019 at 09:00-11:30

Välkommen till en webbsänd konferens om innovativ policyutveckling som du kan följa på denna sida.

Webbsändning

Här kan du följa mötet live.

Inom ramen för regeringsuppdraget Policylabb har Vinnova arbetat med innovativ policyutveckling, för att stödja utvecklings- och innovationskraften i andra myndigheter. 

Kraven på en mer öppen och agil offentlig sektor ökar i takt med förändringar och komplexiteten i samhällsutvecklingen. Innovationer och nya livsstilar sätter press på gällande lagar, regler och invanda arbetssätt hos myndigheter och övriga offentliga aktörer. Alltifrån World Economic Forum, OECD, EU och nationella regeringar har de senaste åren tagit initiativ för att förstå hur olika regelverk påverkar innovationsklimatet – och kunna agera utifrån nya förutsättningar och behov. Policylabb, regulatoriska sandlådor och så kallade ”Innovation deals” är alla exempel på hur innovationsmetodik kring användarcentrering och experiment nu flyttar in i offentliga policyprocesser.

Vinnova har haft ett regeringsuppdrag mellan år 2017-2019, med syfte att stödja andra myndigheters utvecklingsarbete inom reglering med betoning på samverkan. I samband med slutrapporteringen av regeringsuppdraget bjuder vi nu in till en webbsänd konferens om innovativ policyutveckling. 

Välkommen till en spännande förmiddag där du bland annat får lyssna till:
Clas Olsson, Ekonomistyrningsverket, Stefan Holmlid, Linköpings universitet, Andreas Elvén, Skatteverket, Marco Steinberg, Snowcone, Katarina Wetter Edman, Örebro universitet, Darja Isaksson och Dan Hill, Vinnova, Lou Downe, UK Governent, Erik Thedeen, GD finansinspektion (samt ledamot KOMET) med flera.

Preliminärt program

09.00 Välkomna, kort om Vinnovas regeringsuppdrag om policylabb, Darja Isaksson, generaldirektör Vinnova
09.15 Internationell utblick - erfarenheter från bland annat Storbritannien och Finland
09.45 Korta presentationer av case inom uppdraget
10.15 Paneldiskussion – varför innovativ policyutveckling?
10.45 Forskarperspektiv på policylabb
11.30 Konferensen avslutas

 

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Jakob Hellman

Acting Head of Division Health

+46 8 473 31 05

Can adequately formulated regulations help in the development of innovations? Will the implementation of ideas that benefit our society go faster if we are able to adapt the regulatory framework based on them? We certainly believe that to be the case.
<p>F&ouml;lj Vinnovas seminarieserie kring hur vi &ouml;ppnar upp f&ouml;r innovation genom att se hur system och sammanhang p&aring;verkar innovationsf&ouml;rm&aring;gan.</p>