Informationsmöte inom Innovationer för ett hållbart samhälle

Organised by: Vinnova Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Fri 31 Aug 2018 at 10:00-11:00

Har du banbrytande idéer som kan leda till ny kunskap om hur vi kan utveckla ett mer hållbart samhälle? Välkommen till ett webbsänt informationsmöte om finansiering av innovationsprojekt.

Följ webbsändningen från mötet

Den 15 juni öppnade Vinnovas utlysning ”Innovationer för ett hållbart samhälle” (IHS) som fokuserar på områdena miljö, transport och hållbara städer. Projekten ska bidra till utveckling av ny kunskap som ska leda till betydande samhällsnytta. För att uppnå detta behövs i många fall gränsöverskridande projekt av banbrytande karaktär. För att söka medel krävs minst två projektparter varav en ska vara en forskningsorganisation.

Den 31 augusti 2018, kl 10.00-11.00 (kaffe och registrering från 09.30) är du välkommen till vårt informationsmöte som äger rum på Vinnova i Stockholm. Mötet kommer även att livesändas via webben på denna sida (ingen förhandsanmälan krävs). Alla webbsändingar går även att se på Vinnovas Youtube-kanal, vinnovase. 

 

Vad kan man söka för?

De projekt som IHS finansierar ska bidra till kunskapsutveckling som ska leda till betydande samhällsnytta inom områdena miljö, transport och hållbara städer. Exempelvis kan nyttan anges i form av reducerade CO2 utsläpp, ökad tillgänglighet för personer med särskilda behov, minskad kemikalieanvändning eller färre skadade och döda i trafiken.

De projekt som Vinnova finansierar ska bidra till genomförande av agenda 2030. Som en del av detta åtagande ingår att skapa en jämställd samhällsutveckling där kvinnor och män ska ha samma makt att forma samhället och sina egna liv.

Projekten ska ta fram ny kunskap som:
• bidrar till att utveckla eller öppna upp områden som bidrar till resurseffektivitet och betydande samhällsnytta.
• bidrar till att utveckla och skapa styrmedel, policys och beteendeförändringar som bidrar till stor nytta inom områdena miljö, transport eller hållbara städer.
• kan nyttiggöras i nya tjänster, produkter och processer.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Last updated 20 June 2018

Page statistics