Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Möte om innovationsupphandling

Organised by: Vinnova, Upphandlingsmyndigheten, Rise Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Mon 4 Jun 2018 at 09:00-13:00

Verkar innovationsupphandling intressant men komplicerat? Är ni intresserade av praktiskt kompetens och stöd? I så fall är ni varmt välkomna till detta möte för att hjälpa oss att utveckla tankarna på ett kompetenscentrum.

Att arbeta med innovationsupphandling upplevs ibland som krävande. Upphandlingsmyndigheten har stöd för arbetet men en del upphandlande myndigheter efterfrågar tillgång till praktiskt eller mer avancerat stöd.

Vi samarbetar därför med att utreda förutsättningar för ett centrum med praktisk kompetens och kapacitet att stödja innovationsupphandling.

Det finns inspiration att hämta från andra. Inom EU finns ett starkt fokus på att bygga kompetens inom innovationsupphandling på detta sätt, och både Norge och Finland har versioner av kompetenscentrum. Det viktigaste att dock er åsikt.

Tycker ni att det finns behov av:

  • Att samla olika kompetenser och resurser i ett sammanhang för att skapa djupare praktiskt stöd för innovationsupphandling?
  • En samverkanspunkt där strukturerad kunskap samlas och föds in stödmaterial och nya projekt?
  • En experimentell ansats där resultaten kan bygga vidare på varandra?
  • Ökad möjlighet att sprida resultat, kunskap och ansatser till andra upphandlande myndigheter, beställarnätverk, inköpscentraler, företag, branschorganisationer etc?

I så fall är ni varmt välkomna att hjälpa oss att utveckla tankarna på ett kompetenscentrum. Vilka är era konkreta behov? Vilka funktioner är ni mest intresserade av?

Vi tänker oss ett möte där vi utvecklar tankarna på kompetenscentrumet, men i synnerhet att ni kommer med inspel, synpunkter och kommentarer.

Under mötet kommer vi att inspireras av representanter från Difi och det norska leverantörsutvecklingsprogrammet samt KEINO, det finska kompetenscentrum för hållbar och innovativ offentlig upphandling.

Vi öppnar för kaffe och registrering från kl. 08.30, och serverar lunch innan mötet avslutas kl. 13.00. 

Välkommen önskar Vinnova, Upphandlingsmyndigheten och Rise! 

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as map services from Google Maps. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change privacy settings

Stockholm N: 59.3332176 E: 18.060984400000052 (Show on map)

Frågor?

Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta oss. 

Nina Widmark

Programme Manager

+46 8 473 30 52

Last updated 7 May 2018

Page statistics