Informationsmöte inom utlysningen Ett stärkt innovationsstöd

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Nobel Wed 20 Jun 2018 at 10:00-11:30

Välkommen att anmäla dig till ett informationsmöte inom utlysningen Ett stärkt innovationsstöd för social innovation!

Webbsändning

Presentationen

Vi vänder oss till innovationsfrämjare som vill skapa bättre förutsättningar för sociala innovationer att utvecklas och komma till användning i samhället.

Samhället behöver bli bättre på att ta tillvara den potential och nytta som det sociala företagandet tillför. Vi vill att sociala företag bättre ska kunna bidra till att lösa utmaningar i samhället och att offentlig sektor i större utsträckning uppmärksammar och använder sociala lösningar och sociala företag. Idag faller dock sociala entreprenörer utanför det etablerade stödsystemen, trots att de har stora behov av att stärka sin kompetens kopplat till exempelvis företagande och dess villkor för att nå deras fulla potential.

Denna utlysning syftar till att stärka innovationsstödet för att på ett effektivt sätt möta sociala företags behov. Vi vill dessutom stärka förutsättningarna för att sociala innovationer kommer till användning, i såväl privat som offentlig sektor, och därmed bidra till långsiktigt hållbar samhällsnytta.

 

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Andrea Råsberg

Administrator

+46 8 473 31 59

Last updated 24 May 2018

Page statistics