Offentliga Rummet

Organised by: Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. Svenska Mässan, Mässans Gata/Korsvägen, Göteborg Wed 23 May at 09:00 - Fri 25 May 2018 at 15:00

Offentliga Rummet är mötesplatsen som ger förutsättningar för att vi tillsammans kan skapa en smartare välfärd. Konferensen är till för dig som arbetar med att utveckla offentlig verksamhet med stöd av digitalisering.

Offentliga Rummet 2018 arrangeras i Göteborg den 23-25 maj, av Sveriges Kommuner och Landsting och Vinnova i samverkan med Regeringskansliet och eSam. 

På konferensen belyser vi nationella strategiska frågor och visar exempel på hur offentlig sektor kan samarbeta över gränserna för att skapa förutsättningar för en smartare välfärd. Det presenteras även konkreta exempel på verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering.

På Offentliga Rummet kommer ett antal projekt, finansierade av Vinnova, att dela med sig av sina resultat och erfarenheter: 

23 maj 

24 maj 

25 maj

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Last updated 12 February 2018

Page statistics