Vinnväxt 2019 - temaseminarium om samverkan och uppkoppling samt internationalisering

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Thu 12 Apr 2018 at 10:00-12:00

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering i 10 år för att utveckla attraktiva innovationsmiljöer inom regionala tillväxtområden. För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi, offentlig sektor och gärna även organisationer i civilsamhället i både nationell och internationell kontext.

i utlysningen Vinnväxt 2019 har ett antal områden förstärkts och lyfts fram tydligare än i tidigare utlysningar. Två av dessa områden är samverkan och uppkoppling samt internationalisering. Vi vill nu erbjuda er som är intresserade att söka en möjlighet att få en fördjupad förståelse för vad detta innebär.

Utöver information från Vinnväxtteamet kommer ni under seminariet att få inspiration från Framtidens Bioraffinaderi och Smart Textiles, två av de pågående Vinnväxtinitiativ som under många år arbetat aktivt och framgångsrikt med både samverkan och uppkoppling samt internationalisering.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Moa Eklund

Programme manager

+46 8 473 32 89

Bianca Dochtorowicz

Programme manager

+46 8 473 30 94

Sofia Norberg

Programme Manager

+46 8 473 32 95

Göran Andersson

Programme manager

+46 8 473 30 83

Last updated 16 April 2018

Page statistics