Skriv en konkurrenskraftig ansökan

Organised by: Vinnova Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm, Lokal: Nobel Tue 17 Apr 2018 at 09:30-15:30

Lär dig mer om Horisont 2020 och hur du skriver en konkurrenskraftig ansökan. Under denna heldagskurs fördjupar vi oss i möjligheterna inom Horisont 2020 och vad du behöver göra för att lyckas med din ansökan.

Kursen vänder sig till dig som är intresserad av internationellt samarbete inom Horisont 2020 och aktivt söker forskningsfinansiering. Kursen hålls på svenska och blandar teori med praktik. Kursledare är de Nationella kontaktpersonerna (NCP) för Horisont 2020 på Vinnova.

Program

Kursen har två delar, där vi presenterar de olika delarna av Horisont 2020 och vad som är nytt inom programmet i den första delen på förmiddagen. Eftermiddagen är inriktad på att skriva en konkurrenskraftig ansökan och du väljer mellan inriktning Samarbetsprojekt eller Marie Sklodowska Curie Action (MSCA).

Registrering med kaffe och smörgås sker från klockan nio.

Gemensamt förmiddagspass – vad och hur i Horisont 2020

Under det gemensamma förmiddagspasset går vi igenom de olika delarna av Horisont 2020. Vilka nyheter finns det för de sista årens utlysningar? Hur hittar jag de bästa möjligheterna inom programmet? Är det viktigt att ha en strategi för sitt deltagande?

Eftermiddagspass inriktning Samarbetsprojekt

Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig projektansökan för samarbetsprojekt. Vi kommer bland annat att ta upp ansökningsförfarandet i Participant Portal, hur man bildar ett konsortium, utlysningsstrukturen samt utvärderingsprocessen.

Eftermiddagspass inriktning Marie Sklodowska Curie Action (MSCA)

Denna del av kursen vänder sig till dig som vill skriva en konkurrenskraftig ansökan inom MSCA. Vi kommer bland annat att ta upp frågan om varför man ska delta i ett MSCA-projekt, nyckelfaktorer som kan vara avgörande för att du ska lyckas med din ansökan, terminologi och definitioner, tidsperspektivet och långsiktigheten.

Anmälan

Deltagande är kostnadsfritt, men om du har fått en bekräftelse och får förhinder, avanmäl dig snarast möjligt så kan någon annan ta din plats i stället. Företräde ges till de som inte deltagit i kursen "Lär dig mer om Horisont 2020" under hösten 2017.

Vi kommer även under våren 2018 att erbjuda ett urval av andra Horisont 2020-kurser. Mer information om tidpunkt och innehåll kommer.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

För information om programmet och informationsmötet, kontakta Britta Fängström. För adminsitrativa frågor, kontakta Ida Hallengren.

Britta Fängström

Programme manager

+46 8 473 31 36

Ida Berglund

Programme administrator

+46 8 473 31 92

Last updated 22 January 2018

Page statistics