Vinnväxt 2019 - temaseminarium om Agenda 2030 och jämställdhet

Vinnova, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Thu 22 Feb 2018 at 10:00-12:30

Vinnväxt är en tävling där regioner kan få finansiering under tio år för att utveckla attraktiva innovationsmiljöer inom regionala tillväxtområden.

För att få finansiering krävs samverkan och aktiv medverkan från näringsliv, akademi, offentlig sektor och gärna även organisationer i civilsamhället. FN:s globala hållbarhetsmål i Agenda 2030 ska vara en integrerad del i innovationsmiljöns vision och arbetssätt.

I utlysningen Vinnväxt 2019 har ett antal områden förstärkts och lyfts fram tydligare än i tidigare utlysningar. Två av dessa områden är Agenda 2030 och jämställdhet. Vi vill nu erbjuda er som är intresserade att söka en möjlighet att få en fördjupad förståelse för vad detta innebär. Johan Hassel, ledamot i Agenda 2030-delegationen och VD för Global Utmaning, kommer ge en fördjupad inblick i Agenda 2030 och vilken roll forskning och innovation har i förverkligandet av de globala hållbarhetsmålen. Inger Danilda, jämställdhetsexpert inom regional tillväxt, kluster och innovationssystem samt redaktör för skriften "Innovation & Gender", kommer dela med sig av inspiration och framgångsfaktorer från tidigare Vinnväxtinitiativ som aktivt arbetat med jämställdhetsarbete. Ni kommer också få delta i en workshop med syftet att ge konkreta inspel till den ansökningsprocess ni befinner er i.

En förutsättning för att få en plats på temaseminariet är att du antingen deltog på inspirationsmötet om Vinnväxt 2019 den 5 oktober 2017, alternativt att du innan den 22 februari tagit del av websändningen från mötet och läst utlysningstexten.

Vi kommer att hålla ytterligare ett temaseminarium kopplat till utlysningen. Datumet för detta är preliminärt satt till 12 april (med tema internationalisering och samverkan). Mer information kommer finnas på utlysningens hemsida, håll utkik!

Dialogmöten

Efter lunch finns även möjlighet till dialogmöten (30 min) med Vinnovas Vinnväxtteam. Meddela i så fall ditt intresse i samband med anmälan till inspirationsmötet. Antalet tider är begränsade och först till kvarn gäller. Vinnova kommer sedan att bekräfta om du får plats på ett dialogmöte och i så fall vilken tid som mötet äger rum. OBS – endast en person per ansökan ska uppge intresse för dialogmötet!

Välkommen!

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Andrea Råsberg

Administrator

+46 8 473 31 59

Moa Eklund

Programme manager

+46 8 473 32 89

Bianca Dochtorowicz

Programme manager

+46 8 473 30 94

Sofia Norberg

Programme Manager

+46 8 473 32 95

Göran Andersson

Programme manager

+46 8 473 30 83

Last updated 19 January 2018

Page statistics