Informationsmöte om Utmaningsdriven innovation i Göteborg

Organised by: Vinnova Gothenburg Tue 5 Dec 2017 at 09:00-10:00

Har du idéer som kan bidra till att till exempel stoppa klimatkrisen, förbättra människors hälsa eller minska ojämlikheten? Har du ett projekt på gång som kan bidra till att uppnå de globala målen i Agenda 2030? Välkommen på informationsmöte om hur vi kan bidra med finansiering.

Du som har ett projekt med parter från flera sektorer, och en projektidé som kan slå internationellt, kan vara en kandidat för vår utlysning Utmaningsdriven innovation. Det här mötet är en möjlighet att lära sig mer om utlysningen, ta reda på om du kan söka och ställa egna frågor.

Program

Under mötet informerar vi bland annat om:

  • syftet med utlysningen
  • vad du kan söka för
  • hur du ansöker
  • hur bedömningsprocessen går till.

Under mötet kan du ställa frågor via twitter #VIudi.

Om utlysningen Utmaningsdriven innovation

Inom Utmaningsdriven innovation stödjer vi förslag som har identifierat en samhällsutmaning som kan lösas genom innovationer och samarbete mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala målen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till jämställdhet.

Utmaningsdriven innovation stödjer projekt i tre olika steg. Denna utlysning avser steg 1. Utlysningen är öppen från 1 november till 25 januari.

Varmt välkommen!

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Last updated 20 November 2017

Page statistics