Toppledarforum för ett smartare Sverige - DigiGov

Organised by: SKL och Regeringskansliet i samarbete med Vinnova Sollentuna, Kistamässan Tue 5 Dec at 09:00 - Wed 6 Dec 2017 at 15:00

I den här konferensen samlas beslutsfattare från olika sektorer i Sverige för för en strategisk diskussion om hur vi kan påskynda och effektivisera digitaliseringen i Sverige. Konferensen arrangeras av DigiGov som är en mötesplats för samtal om samhällets utveckling utifrån digitalisering.

Arbetet med digitalisering behöver vara brett och involvera flera olika aktörer. För att öka takten och bli mer effektiva i de satsningar som görs, behövs gemensamma insatser med tydliga prioriteringar. Därför samlas nu de högsta beslutsfattarna i offentlig sektor, näringsliv och akademi för att under två dagar tillsammans föra en strategisk diskussion kring vart det offentliga Sverige är på väg och vad som behöver göras framåt.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Last updated 16 October 2017

Page statistics