Utmaningsdriven innovation – Agenda 2030 som drivkraft för innovation

Organised by: Vinnova Oriflame Cosmetics AB, Mäster Samuelsgatan 56, Stockholm Thu 9 Nov 2017 at 09:00-11:00

Har du nya idéer som kan bidra till att nå de globala hållbarhetsmålen i Agenda 2030? Vill du i bred samverkan utveckla nya lösningar med internationell lyskraft?

Det här mötet handlar om utmaningsdrien innovation och hur Agenda 2030 kan fungera som drivkraft för innovation. 

Mötet kommer att webbsändas på den här sidan och finns även tillgängligt efteråt. Under mötet kan du ställa frågor via twitter #UDIA2030

Informationspunkter under mötet

  • Syftet med utlysningen
  • Vad du kan söka för
  • Hur du ansöker
  • Hur bedömningsprocessen går till.

Dessutom kommer representanter från tidigare projekt inom utlysningen Utmaningsdriven innovation att berätta om sina erfarenheter. Du kommer även att få möjlighet att ställa frågor.

Inom Utmaningsdriven innovation stödjer vi förslag som har identifierat en samhällsutmaning som kan lösas genom innovationer och bred samverkan mellan till exempel industri, forskning, offentlig verksamhet och civilsamhälle. De lösningar som utvecklas ska på ett tydligt sätt bidra till ett eller flera av de 17 globala hållbarhetmålen i Agenda 2030. Projekt kan till exempel fokusera på allt ifrån klimatförändringar och hälsoutmaningar till jämställdhet.

Utmaningsdriven innovation stödjer projekt i tre olika steg. Denna utlysning avser steg 1. Utlysningen är öppen från 1 november till 25 januari.

Snart öppnar anmälan igen!

Mötet är fulltecknat, och just nu går det inte att anmäla sig. Vi arbetar på att hitta en större lokal. Kika gärna in efter den 25 oktober då du förhoppningsvis kan anmäla dig igen.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Last updated 19 October 2017

Page statistics