Offentlig upphandling och innovation - att hantera möjligheter och fallgropar

Organised by: Upphandlingsmyndigheten och Vinnova Stockholm Wed 25 Oct 2017 at 13:00-15:00

Är offentlig upphandling alltid ett nödvändigt ont, eller kan det hjälpa ett projekt? Hur kan man ta tillvara möjligheterna och undvika problemen?

Många som arbetar med innovationsprojekt i eller med offentliga organisationer stöter ibland på offentliga upphandling. Det kan handla möjligheten att använda innovationsupphandling i sitt projekt, men även om olika problem och hinder relaterade till upphandling både under eller efter projekten.

Nu bjuder Vinnova tillsammans med Upphandlingsmyndigheten in till ett seminarium om hur man bättre ska kunna ta vara möjligheter och fallgropar med offentlig upphandling och innovation.

På seminariet kommer vi att beskriva olika möjligheter och fallgropar samt ge tips på hur dessa kan hanteras. Det kommer även att finnas representanter från ett eller flera Vinnova-finansierat projekt som berättar om sina erfarenheter.

Det går att ta del av seminariet på två sätt, antingen fysiskt på plats i Vinnovas lokaler i Stockholm eller via webbsändning.

Eventet vänder sig till alla som arbetar med innovationsprojekt i offentlig sektor eller i samverkanskonstellationer där offentliga verksamheter deltar, och där upphandling kan vara en möjlighet eller ett hinder.

Mötet kommer att webbsändas

Det här mötet går att följa i vår webbsändning. Vi kommer dock enbart att ha möjlighet att svara på frågor från de personer som är på plats i Vinnovas lokaler under webbsändningen. Om du har en frågeställning runt upphandling som du vill få belyst, så skicka gärna in den i förväg till nina.widmark@vinnova.se

Anmälan behövs enbart för dig som vill närvara fysiskt på mötet. Observera att vi vill reservera dessa platserna för projektledare och deltagare i Vinnova-finansierade innovationsprojekt där offentlig upphandling är aktuell eller kan komma att ingå. Alla intresserade är välkomna att följa seminariet via webben.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Nina Widmark

Programme Manager

+46 8 473 30 52

Last updated 3 October 2017

Page statistics