Nätverksdag: ITEA Project Outline preparation days

Organised by: ITEA Office Berlin Tue 12 Sep at 09:00 - Wed 13 Sep 2017 at 16:00

Funderar du på att delta i en ansökan i EUREKA-klustret ITEA? Välkommen till ITEA:s nätverksdag där företag och forskare får möjlighet att pitcha sina projektförslag, diskutera idéer och bygga konsortier.

ITEA är ett EUREKA-kluster inriktat på forskning, innovation och utveckling av programintensiva system och tjänster. Programintensiva system och tjänster är en viktig komponent som driver på innovation inom i stort sett alla områden vilket leder till ett brett spektrum av användningsområden för de projekt som finansieras inom ITEA.

Nu anordnar ITEA Office en nätverksdag för att underlätta för organisationer som söker bidrag. Vinnova kommer att delta i eventet.

För vem?

Eventet riktar sig till små och stora företag samt forskare från universitet och forskningsinstitut och företag, som vill delta i europeiska samarbetsprojekt.

Små och medelstora företag kan söka bidrag för att täcka rese- och logikostnader. Mer information finns på vår webbplats.

Anmäl dig i god tid

Du anmäler dig på ITEAs webbplats. Eftersom eventet är populärt och brukar bli fullsatt rekommenderar vi att ni anmäler er så snart som möjligt.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Last updated 20 June 2017

Page statistics