Digital Innovation Forum 2017

Organised by: ECSEL-JU, ARTEMIS Industry Association, EUREKA ITEA Amsterdam, RAI Amsterdam Europaplein Wed 10 May at 08:30 - Thu 11 May 2017 at 16:00

Välkommen till första upplagan av Digital Innovation Forum med temat digitalisering och digital innovation.

Forumet är en arena där innovativa små och medelstora företag och startups kan träffa potentiella partners och investerare. Forumet vänder sig till företag och startups tillsammans med investerare, akademi och representanter från offentliga myndigheter.

Forumet kommer hålla i workshops om Smart Energy, Smart Health, Smart Manufacturing and Smart Mobility. I anslutning till eventet arrangeras en utställning där resultat från pågående och avslutade projekt finansierade inom ramen för ECSEL-JU, ITEA och Horisont 2020 presenteras.

Digital Innovation Forum är ett internationellt industridrivet event som arrangeras av EU ECSEL-JU ARTEMIS Industry Association och EUREKA-klustret ITEA.

Sök resebidrag

Vinnova ser Digital Innovation Forum som ett utmärkt tillfälle för svenska små och medelstora företag att visa upp och diskutera innovativa idéer med potentiella projektpartners och investerare från hela Europa. Representanter från svenska små och medelstora företag som deltar på Digital Innovation Forum kan därför söka resebidrag från Vinnova. Bidraget kan täcka resa och hotell men inte deltagaravgifter, lön eller traktamente.

Vad är ett EUREKA-kluster?

Klusterprojekt är offentlig-privata partnerskap med brett industriellt deltagande, som syftar till att främja forskning och/eller uppmuntra standardiseringsprocesser. ITEA-klustret fokuserar på forskning och utveckling av programintensiva system och tjänster.

Läs mer

Eurekakluster

Internationellt resebidrag för små och medelstora företag

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Mer information

För mer information om Digital Innovation Forum se programmet på eventets webbplats eller kontakta Andreas Allström på Vinnova.

Jonas Bjarne

Programme manager

+46 8 473 31 22

Last updated 23 February 2017

Page statistics