Informationsmöte och match making inom datadrivna labb

Organised by: Vinnova Stockholm Tue 4 Apr 2017 at 13:00-15:00

Välkommen på informationsmöte om vårt erbjudande om Datadrivna labb 2017. Under informationsmötet kommer Trafiklab berätta om sin verksamhet, som ett exempel på hur man kan arbeta. Du kan också hitta framtida samarbetspartner och diskutera gemensamma initiativ med andra aktörer inom branschen.

Trafiklab tar ett helhetsgrepp runt kollektivtrafikens data. De samlar offentliga organisationer, transportföretag och forskningsinstitut, ordnar hackathons och erbjuder API:er. Det handlar tillexempel om egna API:er till data om resrutter, trafikstörningar och hållplatser, men också om andras API:er såsom för radio, samåkning och beräkning av koldioxidutsläpp.

Agenda

  • Presentation av utlysningen Datadrivna labb 2017
  • Exempel Trafiklab, Elias Arnestrand
  • Fika och nätverkande

Välkomma!

Om erbjudandet datadrivna labb

Många organisationer samlar och bearbetar data, men värdet uppstår först när data används, till exempel genom att ta fram nya eller förbättrade tjänster. Trots detta används data sällan, enligt undersökningar.

För att främja datadriven innovation erbjuder vi möjligheten att etablera datadrivna labb, genom att dataägare, vidareutnyttjare och användare samlas inom tematiska områden.

Områden där det finns goda förutsättningar för datadriven innovation jordbruk/livsmedelskedjan, försäkrings- och finansområdet, den uppkopplade staden, media och hälsa.

Läs mer om erbjudandet

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Om du har frågor kontakta:

Alexander Alvsilver

Administrative Officer

+46 8 473 30 55

Last updated 24 March 2017

Page statistics