Kurs om finansiella frågor inom Horisont 2020

Organised by: Vinnova Stockholm, Vinnova, Lokal Nobel Wed 29 Mar 2017 at 13:00-16:00

Horisont 2020 är EU:s största satsning på forskning och innovation och har en budget på runt 80 miljarder euro under perioden 2014-2020. För dig som vill veta mer om de finansiella reglerna ur en administrativ synvinkel arrangerar Vinnova under våren ett flertal kortare kurstillfällen om regelverket inom Horisont 2020.

Kursen vänder sig specifikt till dig som arbetar med att administrera Horisont 2020-projekt och som vill ha en generell överblick över det finansiella regelverket som styr. Vi kommer bland annat ta upp ersättningsnivåer, tillåtna kostnader, personalkostnader och tredje parts deltagande. Vi tittar även på EU-kommissionens ansökningsportal, Participant Portal och Model Grant Agreement.

Kursledare är Gwendolyn Schaeken, Nationell kontaktperson (NCP) för juridiska och finansiella frågor på Vinnova. Om du har några frågor, skicka dem gärna i förväg via e-post till Gwendolyn Schaeken. Ju fler frågor vi får i förväg, desto bättre svar kan vi ge.

Vi anordnar fyra kurstillfällen med identiska program (på svenska) och du kan anmäla dig till ETT av tillfällena (samma innehåll vid alla tillfällen):

Välkomna

Läs mer

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Gwendolyn Schaeken

National contact person, Vinnova

+46 8 473 30 16

Last updated 8 February 2017

Page statistics