Informationsdag och matchmaking för utlysningen avancerad tillverkning

Organised by: EUREKA Bruxelles, EUREKAs sekretariat, Bryssel Thu 30 Mar 2017 at 09:30-17:00

EUREKA har lanserat en ny utlysning inom avancerad tillverkning där Vinnova finansierar det svenska deltagandet. Utlysningen vänder sig till små och medelstora företag, universitet och högskolor, stora företag samt forskningsinstitut. Den 30 mars arrangeras en informationsdag och ett brokerage event i Bryssel (Vinnova erbjuder resebidrag till eventet).

Syftet med Vinnovas medfinansiering är att möjliggöra deltagande i europeiska projekt som stärker svensk konkurrenskraft inom avancerad tillverkning. Den nya utlysningen fokuserar på följande områden:

  1. Avancerade tillverkningsprocesser
  2. Intelligenta och adaptiva tillverkningssystem
  3. Digitala, virtuella och effektiva företag
  4. Interaktion mellan människa och maskin
  5. Hållbar tillverkning
  6. Kundbaserad tillverkning

På informationsdagen presenteras den nya utlysningen och du har möjlighet att presentera din projektidé för nya projektpartners.

Sök resebidrag

Eventet är ett utmärkt tillfälle för svenska små och medelstora företag att visa upp och diskutera innovativa idéer med potentiella projektpartners. Representanter från svenska små och medelstora företag som deltar på informationsdagen kan därför söka resebidrag från Vinnova. Bidraget kan täcka resa och hotell men inte deltagaravgifter, lön eller traktamente. Mer information om resebidraget.

 För mer information om deltagande och resebidrag kontakta Tero Stjernstoft.

Läs mer

Eurekas webbplats

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Last updated 20 March 2017

Page statistics