Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Seminarium om utflyttning och hemtagning av produktion

Organised by: Vinnova Stockholm, Vinnova Thu 16 Mar 2017 at 09:00-12:00

Vinnova finansierar sedan två år, tillsammans med finska Tekes, svensk-finska forskningsprojekt på temat ”Renewal of manufacturing”. Projekten slutrapporteras under våren 2017. Två av projekten har adresserat globaliserade värdekedjor och resultaten från dessa redovisas och diskuteras på seminariet.

"Reshoring of manufacturing" genomförde hösten 2015 en enkätstudie av utflyttning och hemtagning av produktion i Sverige, Danmark och Finland. Enkäten besvarades av 373 svenska produktionsenheter samt 245 och 229 i Danmark respektive Finland och ger en aktuell bild av produktionsflyttar till och från dessa länder.

I "Insource" studeras dels omfattningen av globala värdekedjor i det finska och svenska näringslivet och dels den ekonomiska betydelsen av offshoring på företagsnivå. I Sverige ingår 900 000 anställda inom privat sektor i globala värdekedjor där delar av slutprodukterna produceras i en rad olika länder. Projektet har också studerat globala värdekedjor i form av offshoring mätt som import av intermediära insatsvaror. En analys av nära 6 000 svenska tillverkningsföretag under perioden 2000-2014 tyder på betydande svenska produktivitetsvinster.

Program

  • 08.30 Kaffe och smörgås
  • 09.00 Välkommen! Daniel Johansson, Vinnova
  • 09.15 Utflyttning och hemtagning av produktion i Norden - resultat och analyser. Professor Jan Olhager, Lunds universitet
  • 10.00 Kaffepaus
  • 10.15 Globala värdekedjor och offshoring. Vilken är betydelsen för sysselsättning och produktivitet? Professor Hans Lööf, KTH
  • 11.00 Frågestund och diskussioner Hans Lööf och Jan Olhager

Välkommen!

Läs mer

COST - Europeiskt samarbete inom vetenskaplig och teknisk forskning

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as map services from Google Maps. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change privacy settings

Stockholm N: 59.33266709999999 E: 18.061120500000015 (Show on map)

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Last updated 22 April 2021

Page statistics