Your browser doesn't support javascript. This means that the content or functionality of our website will be limited or unavailable. If you need more information about Vinnova, please contact us.

Verklighetslabb inom offentlig verksamhet

Stockholm, Vinnova Thu 2 Feb 2017 at 13:00-15:00

Arbetar du inom offentligt finansierad verksamhet och vill gå från ord till handling och våga testa lösningar och idéer i verkligheten?

Webbsändning

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as videoclips from YouTube. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change your privacy settings

Watch video on external page

Mötet webbsändes och du kan ta del av sändningen här. Använd gärna hashtagen #Verklighetslabb i dina Twitterinlägg.

Regeringen lanserade under 2016 satsningen "Testbädd Sverige" för att skapa miljöer där idéer och prototyper kan testas och utvecklas i syfte att stärka förutsättningarna för att bedriva en globalt konkurrenskraftig och kvalificerad verksamhet från Sverige.

Regeringen anser att störst utvecklingsbehov liksom störst potential finns inom kategorin verkliga miljöer som utvecklas och drivs tillsammans med problem- och behovsägare, med verklighetsnära förutsättningar.

Testbäddar i verkliga miljöer är även ett område där Sverige, med sin välfungerande offentliga sektor och många utvecklade systemlösningar, har bäst förutsättningar att skapa något unikt. I denna typ av miljöer ges goda möjligheter att testa och utveckla regelverk, organisationsformer och policyer.

Vinnovas utlysning "Verklighetslabb inom offentlig verksamhet" ingår i denna ambition och kommer under mars 2017 öppna den första ansökningsomgången.

Syftet med utlysningen Verklighetslabb inom offentlig verksamhet är att – i en pilotsatsning - underlätta för offentligt finansierade aktörer att öppna upp sin verksamhet.

Utlysningen omfattar uppbyggnad av kapacitet för att i verklig miljö och i samverkan testa nya lösningar vilket i många fall kommer utmana gällande policyer.

Välkommen till ett eftermiddagsseminarium där vi presenterar exempel på verklighetslabb, informerar om den kommande utlysningen samt under senare halvan av mötet gemensamt med er diskuterar potentiella idéer kring "Verklighetslabb inom offentlig verksamhet".

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Dokument

Här hittar du PowerPoint-presentationen från mötet.

You have chosen to disallow certain cookies and funtions on our website, such as map services from Google Maps. You can change your privacy settings at any time to allow these functions and get a better experience.

Change privacy settings

Stockholm N: 59.33266709999999 E: 18.061120500000015 (Show on map)

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Filip Kjellgren

Programme Manager

Tobias Öhman

Programme manager

Last updated 30 January 2017

Page statistics