Åldrande – miljö och digitalisering

Organised by: Forte och Vinnova Stockholm, Vinnova Tue 21 Feb 2017 at 09:30-11:00

Vill du vara med och utveckla äldres livskvalitet i internationellt samarbete? Välkommen på informationsmöte om ett nytt erbjudande.

Erbjudandet ska stödja projekt som främjar hälsa och välbefinnande hos äldre människor genom utformningen av den sociala och fysiska miljön. Projekt ska ta vara på den tekniska utvecklingens möjligheter att skapa nya lösningar i livsmiljön. Målet med satsningen är att stödja tvärvetenskapliga samarbetsprojekt som ökar kunskapen om hur ny teknik kan öka äldres hälsa och välbefinnande.

Erbjudandet "Åldrande – miljö och digitalisering" är en del i programmet JPI More Years Better Life (MYBL). Programmet är en samverkan mellan ett flertal länder om hur forskning och innovation kan möta samhällets utmaningar när fler uppnår en allt högre ålder.

Inom programmet görs satsningar där akademi, små och medelstora företag samt offentlig sektor kan söka finansiering. Det kan exempelvis röra hälsa, välfärdsfrågor och en åldrande befolkning, utbildning och lärande, arbete och produktivitet, stadsplanering till migration.

Erbjudnandet är öppet och stänger den 3 april 2017.

Läs mer om utlysningen.

Sometimes we photograph or video record our activities. If you don't want to participate in photos or videos, please let us when you arrive.

Frågor?

Om du har frågor är du välkommen att kontakta:

Last updated 6 February 2017

Page statistics