The strategic innovation programme for Metallic material

The strategic innovation programme, Metallic material, gathers Sweden’s metals industries within steel, aluminium, hard metals, cast steel, cast iron and cast non-ferrous metals. Here we list the application opportunities within the programme.

Central part of Sweden’s commercial life

The metal industry's long experience of establishing niche markets means that today it is a central and growing sector of Swedish commercial life. By meeting the growing demands for sustainable solutions the metal industry creates growth within key industry such as transport, energy recovery, energy generation, construction and the manufacturing industry. The metal industry is also an important part of the development of the circular economy.

Read more about the programme

Questions?

Gert Nilson

Programme manager

+46 8 679 17 05

gert.nilson@jernkontoret.se

Anders Marén

Programme manager

+46 8 473 31 88

anders.maren@vinnova.se

Closed for application

Closed
Closed 20 September 2018

Metalliska material

Closed 20 September 2018

För projekt inom området metalliska material som inte passat in i de strategiska innovationsprogrammets senaste utlysningar.

Closed
Closed 5 June 2018

Resurs- och kostnadseffektiv metallindustri

Closed 5 June 2018

Finansiering av forsknings- och utvecklingsprojekt som kan bidra till förbättrad kvalitet, ökad resurseffektivitet och kostnadsbesparingar

Closed
Closed 28 February 2018

Metalliska material: Industrialisering av additiv tillverkning för metalliska material

Closed 28 February 2018

Finansiering för projekt inom additiv tillverkning för metalliska material. Projektet ska bidra till att additiv tillverkning av metall utvecklas till en industrialiserad process, som kan integreras fullt ut i ordinarie industriella tillverkningsprocesser.

Closed
Closed 28 February 2018

Metalliska material: Framtidens kompetensförsörjning

Closed 28 February 2018

Erbjudandet riktar sig till organisationer som kan ta fram nya kunskaper och metoder för att stärka metallindustrins möjligheter till varaktig kompetensförsörjning.

Closed
Closed 31 May 2017

Metalliska material: Flexibla och robusta processer längs hela värdekedjan

Closed 31 May 2017

Flexibla och robusta processer längs hel värdekedjan

Closed
Closed 20 April 2017

Metalliska material: Studier för genomförbarhet

Closed 20 April 2017

Det andra steget i trestegsprocessen "Bärande idéer för stärkt konkurrenskraft".

Ansök senast 20 april

Closed
Closed 9 May 2016

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - FoU-projekt med sikte mot marknaden

Closed 9 May 2016

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - våren 2016

Closed
Closed 2 June 2015

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Closed 2 June 2015

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2015

Closed
Closed 1 April 2014

Strategiska innovationsprogrammet Metalliska material - Innovationer och samhällsutmaningar våren 2014

Closed 1 April 2014

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - våren 2014

Closed
Closed 31 December 2013

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Closed 31 December 2013

Strategiska innovationsprogrammet för metalliska material - Industriförankrade utvecklingsprojekt hösten 2013

Last updated 11 October 2018 Page manager: Anders Maren Page statistics Reference number 2014-00628