System-of-systems for urban mobility:

FFI: Samverkande system för mobilitet

Closed 12 June 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som undersöker framtida lösningar för transporter i städer, baserade på system-av-system. Med det menar vi logistiska system som samverkar med varandra för att uppnå en större effekt. Ni kan söka för förstudier i detta erbjudande. Under hösten planeras en finansiering av huvudprojekt.

The offer in brief

What can you apply for?

Förstudieprojekt som undersöker lösningar för transporter i städer. Lösningarna ska vara baserade på samverkande logistiska system.

Who can apply?

Grupper som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov, exempelvis fordonstillverkare, transportföretag, fastighetsägare, forskningsinstitut eller medborgargrupper. Se mer om vilka vi vänder oss till nedan.

How much can you apply for?

Max 500 000 kr.

Viktiga datum

 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med system-av-system menar vi att olika system i infrastrukturen samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom utveckling av system-av-system.

  Vilka riktar vi oss till?

  Det här erbjudandet vänder sig till grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov som de vill lösa. Exempel på aktörer är:

  • Fordonstillverkare och deras leverantörer
  • Transport- och logistikföretag
  • Vägadministratörer och myndigheter
  • Infrastrukturägare
  • Tjänsteutvecklare
  • Fastighetsägare
  • Högskolor och forskningsinstitut
  • Medborgargrupper

  Observera att denna lista inte är uttömmande, utan kan beroende på transportbehovets och lösningens karaktär också innehålla andra typer av aktörer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan om att ansöka och rapportera FFI-projekt.

  Ansök och rapportera projekt inom FFI

  Bakgrunden till initiativet

  Här hittar ni även bakgrunden till initiativet, programtexten. Märk att texten är på engelska.

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  What happens after the call has closed?

  Once your application has been registered, we'll send a confirmation email to the person responsible for the user account, as well as to the project manager and the company signer. Please note that this may take a few hours after the call has closed.

  After the closing date, you can't register any new information. You may only add information to your application if we ask for it.

  Who can read your application?

  Applications submitted to us become official documents. However, we don't disclose information about business operations, inventions or research results if it can be assumed that someone will suffer economic damage if we do.

  This means that we must disclose the documents if someone requests them. However, we can black out information if we believe it could cause economic harm if disclosed.

  How we handle official documents and privacy

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Allström

  Call for proposal responsible

  08-473 30 93

  Lena Dalsmyr

  Administrative issues

  08-473 31 61

  Christina Kvarnström

  Programledare FFI

  08-473 31 28

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  Fund­ed pro­jects

  Fler satsningar inom fordonsstrategisk forskning

  <p>FFI is currently overseeing five sub-programmes and three strategic initiatives.</p>

  Reference number 2018-02062

  Page statistics