System-of-systems for urban mobility:

FFI: Samverkande system för mobilitet

Closed 12 June 2018

Det här erbjudandet riktar sig till projekt som undersöker framtida lösningar för transporter i städer, baserade på system-av-system. Med det menar vi logistiska system som samverkar med varandra för att uppnå en större effekt. Ni kan söka för förstudier i detta erbjudande. Under hösten planeras en finansiering av huvudprojekt.

The offer in brief

treklover1

What can you apply for?

Förstudieprojekt som undersöker lösningar för transporter i städer. Lösningarna ska vara baserade på samverkande logistiska system.

treklover2

Who can apply?

Grupper som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov, exempelvis fordonstillverkare, transportföretag, fastighetsägare, forskningsinstitut eller medborgargrupper. Se mer om vilka vi vänder oss till nedan.

treklover3

How much can you apply for?

Max 500 000 kr.

Viktiga datum

 • 4 Apr 2018
  Öppnar för ansökan
  4 Apr 2018
 • 12 Jun 2018
  Ansök senast kl 14:00
  12 Jun 2018 at 14:00
 • 22 Oct 2018
  Beslut meddelas
  22 Oct 2018
 • Vad handlar erbjudandet om?

  Med system-av-system menar vi att olika system i infrastrukturen samarbetar med varandra för att skapa bättre effekter än vad enskilda system kan göra. Syftet med samarbetet är att tillsammans hantera utmaningar i städernas transportsystem, som transporteffektivitet, kvalitet, miljöpåverkan, säkerhet och resursutnyttjande. Satsningen ska också bidra till uppbyggnaden av en kunskapsbas inom utveckling av system-av-system.

  Vilka riktar vi oss till?

  Det här erbjudandet vänder sig till grupper av aktörer som representerar olika intressenter kopplade till ett transportbehov som de vill lösa. Exempel på aktörer är:

  • Fordonstillverkare och deras leverantörer
  • Transport- och logistikföretag
  • Vägadministratörer och myndigheter
  • Infrastrukturägare
  • Tjänsteutvecklare
  • Fastighetsägare
  • Högskolor och forskningsinstitut
  • Medborgargrupper

  Observera att denna lista inte är uttömmande, utan kan beroende på transportbehovets och lösningens karaktär också innehålla andra typer av aktörer.

  Så här ansöker ni

  För att söka finansiering behöver ni fylla i ett ansökningsformulär i vår portal, Intressentportalen. Formuläret innehåller frågor om projektet, projektparter och budget.

  Ladda ner mallarna

  Alla mallar och instruktioner hittar ni på sidan om att ansöka och rapportera FFI-projekt.

  Ansök och rapportera projekt inom FFI

  Bakgrunden till initiativet

  Här hittar ni även bakgrunden till initiativet, programtexten. Märk att texten är på engelska.

  System-of-Systems for smart Urban Mobility (SoSSUM) - program decription (pdf, 554 kB)

  Börja ansökan i god tid

  Tänk på att det kan ta flera dagar att samla ihop information och fylla i ansökan. Börja därför i god tid. Ni kan börja fylla i era uppgifter, spara och sedan justera ända fram tills ni skickar in den fullständiga ansökan.

  Frågor?

  Om ni har frågor är ni välkomna att kontakta någon av oss.

  Andreas Allström

  Call for proposal responsible

  08-473 30 93

  andreas.allstrom@vinnova.se

  Lena Dalsmyr

  Administrative issues

  08-473 3 61

  lena.dalsmyr@vinnova.se

  Vinnovas IT-support

  Technical questions about our e-service portal

  +46 8 473 32 99

  helpdesk@vinnova.se

  Selection of fund­ed pro­jects

  Project title Coordinator Grant Status Reference number
  Integrated pre-analytics for events with local traffic impact MINDCONNECT AB SEK 489 000 Completed 2018-02720
  AUTOFLOW AUTOmated terminal logistics and FLOWs LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG SEK 500 000 Ongoing 2018-02716
  Virtual CarGo Combitech Aktiebolag SEK 487 200 Completed 2018-02721
  Cooperative systems for medical journeys and hospitals RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 475 000 Ongoing 2018-02719
  Integrerad konsekvensanalys för evenemang med trafikpåverkan MINDCONNECT AB SEK 489 000 Completed 2018-02720
  AUTOFLOW- AUTOmated terminal logistics and FLOWs LINDHOLMEN SCIENCE PARK AKTIEBOLAG SEK 500 000 Ongoing 2018-02716
  Virtual CarGo Combitech Aktiebolag SEK 487 200 Completed 2018-02721
  Samverkande system för sjukresor och sjukhus RISE Research Institutes of Sweden AB SEK 475 000 Ongoing 2018-02719
  All projects

  Fler satsningar inom fordonsstrategisk forskning

  <p>FFI is currently overseeing five sub-programmes and three strategic initiatives.</p>
  Page statistics Reference number 2018-02062